መኳኳያ

More: አይኖች , ከላይዎች , ምሽት , ዓይኖች , አይነ ውስጥ , መነቀስ , ቀን ቀን , ቶን , ሠርግ